פספורטקארד תנאי פוליסה

פוליסת ביטוח מודולארית המציעה פתרונות ביטוח מגוונים וסל הרחבות לבחירה:

1. אין צורך להוציא כסף מהכיס! כרטיס ה-Passportcard הינו Cash Less ולכן ישלם את ההוצאות הרפואיות במקומך!

2. פטור מלא מהשתתפות עצמית בהוצאות רפואיות בעת שימוש בכרטיס Passportcard*

3. קבלה לביטוח בכל גיל ובכל מצב רפואי!**

4. התאמה לסגנון נסיעתך – חופשה, עסקים, מצב בריאותי, פעילות אתגרית ועוד.

תנאי פוליסה - פספורטכארד
* השתתפות עצמית בסך 50$ בכל מקרה שהתשלום שולם ללא כרטיס PassportCard. ** בכפוף לחיתום רפואי וע"פ תנאי הפוליסה.

הוצאות מיוחדות

תנאי פוליסה - פספורטקארד
* אלא אם כן המבוטח ביקש לא לכלול כיסוי זה בפוליסה הבסיסית והדבר צוין בדף הרשימה.
** השתתפות עצמית בסך 50$ בכל מקרה שהתשלום שום ללא כרטיס PassportCard.

הרחבות לבחירה תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים

תנאי הפוליסה של פספורט קארד

האמור לעיל אינו מכיל את מלוא תנאי הפוליסה וסייגיה. הנוסח הקובע הינו נוסח הפוליסה בלבד. ט.ל.ח.
* השתתפות עצמית בסך 50$ בכל מקרה שהתשלום שולם ללא כרטיס PassportCard.
שירות סיוע ותמיכה 24/7
PassportCard® מעמידה לרשות המבוטחים מוקד שירות מקצועי בנושאים הבאים:

תנאי הפוליסה של פספורט כארד

ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות PassportCard® בשיחת חיוג חינם מטלפונים נייחים או באמצעות Skype או בטלפון: +972-9-8920930