ביטוח נסיעות לחו"ל כולל ביטול נסיעה

ביטוח נסיעות לחול כולל ביטל נסיעה

 

ביטוח נסיעות לחו"ל מאפשר לכל אחד ואחת מהמבוטחים בו ליהנות ממגוון רחב של כיסויים בסיסיים הנכללים בתוכו, לרבות, כיסוי הוצאת עבור קבלת טיפולים רפואיים כאלו ואחרים בחו"ל, כיסוי ביטוחי לצורך רכישת תרופות בחו"ל, כיסוי ביטוחי עבר קבלת טיפולי חירום בשיניים במהלך השהייה בחו"ל, כיסוי ביטוחי לצרכי מימון הוצאת פינוי וחילוץ ועוד.

בנוסף למרכיבי הכיסוי הרפואיים בפוליסות השונות לחו"ל המשווקות לכם על ידי חברות הביטוח הישראליות, תוכלו ליהנות גם ממרכיבי כיסוי בכל הנוגע למטען אותו אתם נוטלים עימכם לצרכי הנסיעה לחו"ל. הכיסוי לכבודה (מטען) בביטוח נסיעות לחו"ל מיועד לכל אותם מקרים בהם המטען האישי שלכם ניזוק או נגנב.

מה קורה במקרה של ביטול נסיעה?

מרכיב כיסוי נוסף הנכלל בהרחבות השונות לביטוחי נסיעות לחו"ל הינו מרכיב הביטוח למקרים בהם הטיסה מתבטלת ביוזמתכם מכל סיבה שהיא, לרבות, מוות פתאומי של בן/בת משפחה או אדם קרוב אליכם, מחלה המונעת מכם לטוס וכדומה. מרכיב ביטוחי זה מיועד גם לכל אותם מקרים בהם הטיסה התבטלה שלא ביוזמתכם ולא מרצונכם החופשי, לרבות מקרים כגון: שביתה בנמלי שדות התעופה, אסון טבע באחת ממדינות היעד אליהן התכוונתן לטוס וכדומה.

החזר כספי כאשר הנסיעה מתבטלת

רכישת המרכיב הביטוחי של ביטול נסיעה, יאפשר לכם ליהנות מהחזר כספי בגין כל דרישת תשלום לה תדרשו, לרבות, חיוב עבור כרטיסי הטיסה, חיוב עבור שהייה במלון בחו"ל וחיוב עבור שירותי תיירות נוספים אותם רכשתם לצורך הטיסה. החזר כספי של ביטוח נסיעות לחו"ל כולל ביטול נסיעה, מיועד בנוסף גם לצרכי החזר בדיעבד, כלומר, החזר מלוא הסכום אותו שילמתם עבור כרטיסי הטיסה ומוצרי התיירות השונים מראש.

 

פספורט קארד מחיר 2019

האם כל חברת ביטוח מספקות ביטוח נסיעות כולל סעיף של ביטול נסיעה?

ביטוח ביטול נסיעה איננו משווק על ידי כל החברות וגם בחברות הביטוח בהן מרכיב ביטוחי זה נכלל בהרחבות הביטוחיות השונות העומדות לרשותכם, חשוב לבדוק האם תנאי הפוליסה יאפשרו לכם החזר הוצאות מלא עבור כלל השירותים ומוצרי התיירות אותם רכשתם או שמדובר בהחזר הוצאות חלקי בכפוף לתנאים כאלו ואחרים המופיעים בפוליסה.

ביטוח נסיעות לחו"ל כולל ביטול נסיעה הינו מרכיב ביטוח הכרחי בכל פוליסת נסיעות לחו"ל וזאת מכיוון שאת רוב התשלומים עבור כרטיסי הטיסה, המלונות ושירותי התיירות הנוספים אותם רכשתם לצורך הנסיעה, משולמים מראש ובמקרים רבים התשלום בגינם מסתיים עוד טרם מועד הנסיעה או סמוך אליה. כפועל יוצא מכך, חשוב והכרחי להחזיק בפוליסת נסיעות המשלבת בתוכה מרכיב ביטול נסיעות מיוזמתכם החופשית ו/או כתוצאה מכל מעורבותו של גורם אחר שאין לכם שליטה עליו.

זכרו שהחיים הינם מאוד דינאמיים ושכל מוצרי הביטוח השונים המשווקים לנו בכל תחום ביטוחי כזה או אחר, לרבות, תחום ביטוחי נסיעות לחו"ל, נועדו לאפשר לנו לבטח את עצמנו בגין אותם מקרים לא צפויים ותרחישים שאיננו מקווים או רוצים שיקרו, אבל מהרגע שהם התרחשו חשוב שהם יהיו מבוטחים.